‘Inkoop in verbinding’ - In verbinding met jezelf en de ander

Welkom

Word je ook zo moe van het woord ‘verbinden’? Het wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt in allerlei media-uitingen. Ook binnen de inkoopwereld is ‘verbinden’ niet meer weg te denken. Het begint al bij het solliciteren: ‘een doortastende en verbindende manager inkoop’, ‘een strategisch inkoper met verbindend vermogen’, en ‘een inkoopprofessional die de verbinding zoekt met zijn stakeholder’.

Maar ook inkoopgoeroe en strategist Gerco Rietveld met zijn nieuwe boek ‘Waardegerichte inkoop’ is hier heel duidelijk over: ‘Een van de voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van waardegerichte inkoop is verbinding maken met de stakeholders’ (Gerco Rietveld 28 okt 2020).

Kortom: zonder verbinding geen business.

‘Maar, als verbinden dan zo belangrijk is ……wat is het dan eigenlijk?’

Je kan pas echt met iemand in verbinding zijn als je eerst met jezelf in verbinding bent. De aandacht is dus allereerst gericht op jezelf. Hoe meer jij in verbinding staat met jezelf, hoe authentieker je bent in het contact met de ander. Dit is de basis van een goede en duurzame samenwerking met de stakeholder gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

Voor sommige mensen is dit als vanzelfsprekend. Voor andere mensen is dit minder makkelijk en blijven liever aan ‘de buitenkant’.

Hoe we ons verbinden met de ander heeft te maken met onze levensgeschiedenis en de patronen, overtuigingen en gewoontes die van daaruit zijn ontstaan. Deze kunnen belemmerend werken, waardoor we onszelf verhullen voor de ander. We dragen hierdoor ongemerkt meerdere maskers voor de buitenwereld, waardoor de ander het echte contact mist. We sluiten ons steeds meer af en het contact met de ander wordt oppervlakkig en schraal.

Inkoopmensen is gespecialiseerd in zowel inkoop als mensen. Wij verzorgen trainingen en masterclasses op het snijvlak van inkoop en mensen, gericht op het verbeteren van de verbinding met jezelf en een goede en duurzame samenwerking met de stakeholders.

Daarnaast biedt Inkoopmensen diverse vormen van coaching, en is facilitator bij teamdagen.

Training

Bij onze trainingen en workshops staat de eigen praktijksituatie van de deelnemers centraal, waarbij afwisselend aandacht is voor theorie, toepassing hiervan in de praktijk en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers. We houden er ook rekening mee dat iedere deelnemer anders leert. In onze trainingen maken we gebruik van de leerstijlen volgens Kolb, waarbij er een viertal gedragingen t.w. concreet ervaren, waarnemen en overdenken, abstracte begripsvorming en actief experimenten, cyclisch worden doorlopen.

Wij verzorgen exclusief maatwerk trainingen. De leerdoelen van de opdrachtgever staan centraal en vormen de basis voor het ontwikkelen van het trainingsprogramma. Zie verder toelichting ‘Maatwerk trainingen’.

Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

De vertrouwde inkoopadviseur - ‘Vertrouwen spreek je niet af, maar moet je verdienen’

Het behalen van de inkoop- en de businessdoelstellingen valt of staat met een goede relatie met de interne stakeholder. Daarnaast krijgt de interne stakeholder een steeds centralere rol binnen de organisatie. Het gevolg hiervan is dat Inkoop zich naast de vakinhoudelijke expertise zich ook steeds meer moet gaan richten op de relatie met de interne stakeholder. Maar wat als de interne stakeholder de meerwaarde van inkoop niet ziet en/of onvoldoende vertrouwen heeft in een goede samenwerking? De sleutel tot succes bestaat uit het vermogen om het echte contact aan te gaan met de interne stakeholder, je te verbinden, vertrouwen te wekken en in vertrouwen genomen te worden.

Inkoopethiek – ‘Ethisch handelen is het begin van een duurzame samenwerking’

Als inkoper word je geacht maatschappelijk verantwoord in te kopen. Maar eigenlijk ook verantwoord te handelen, het goede doen. Wat is dat goede, wanneer handel je integer en is dat niet veel meer dan de regels van het aanbestedingsrecht volgen? Hoe doet het bedrijfsleven dit? De training inkoopethiek gaat over verantwoord inkopen, integer gedrag, creëren van vertrouwen en daarmee het leggen van een goede basis voor een duurzame samenwerking met de stakeholders.

Maatwerk trainingen

Om een maatwerk training vorm te geven hanteren we de volgende aanpak:

1. Voortraject

 • Voorbespreking met opdrachtgever
 • Optioneel interviews met stakeholders en deelnemers
 • Definitief vaststellen leerdoelen en ontwikkelen van het trainingsprogramma

2. Uitvoeringstraject

 • Uitvoeren van de training

3. Natraject

 • Evaluatie
 • Borging, terugkom- en eventueel verdiepingsdag

Incompany

Alle trainingen en workshops wordt in-company of online verzorgd.

Coaching

Persoonlijke Coaching

‘Hoe maak ik echte verbinding en bouw ik als manager of professional een betekenisvolle relatie op met stakeholders?’ ‘Hoe positioneer ik mijzelf zodat het snel duidelijk is waar mijn krachten maar ook mijn beperkingen liggen?’ ‘Hoe communiceer ik met mijzelf maar ook met de ander?’ ‘Hoe kan ik een collega die me dwars zit, toch open blijven benaderen?’ ‘Hoe kan ik meer delegeren en loslaten?’
Stuk voor stuk vragen waar veel mensen mee rond lopen. Je wílt waarschijnlijk wel veranderen, maar het is lastig om je oude vertrouwde patronen te doorbreken. Het is razend druk en je neemt ‘niet voldoende de tijd voor reflectie om goed inzicht te krijgen in je ontwikkelpunten. En als je al weet waar je ontwikkelpunten liggen, dan zijn deze vaak lastig te implementeren. Kortom; je persoonlijke en professionele groei krijgen onvoldoende aandacht. Dit kan zich uiteindelijk uiten in een laag energieniveau, motivatieproblemen, een hoge mate van frustratie of oververmoeidheid.

Inkoopmensen biedt op maat gemaakte persoonlijke coaching aan, die gericht is op het bewust worden van eigen patronen en ontdekken van ontwikkelpunten. Je leert nieuwe vaardigheden en onderzoekt hoe je die op een goede manier kunt inzetten. Doelgericht, persoonlijk en met doorvertaling naar de praktijk.

Voor een bepaalde periode wordt je intensief begeleid door jouw eigen persoonlijke coach. Een coach die je als onafhankelijke professional een spiegel voor kan houden, waarmee je kan reflecteren, én die je kan confronteren waar dat nodig is.

Een persoonlijk coaching traject bestaat uit een aantal vastgestelde coachsessies en zijn afhankelijk van jouw vraagstelling. De coaching sessies zullen zo veel wandelend in de natuur plaatsvinden in de omgeving Den Haag/Scheveningen of op een nader te bepalen locatie.

Wij hanteren de volgende aanpak:

 • Om een gerichte verandering in gang te zetten, is het belangrijk om duidelijk te krijgen waar jij momenteel staat en waar jij naartoe wilt groeien. In onze 1ste coachsessie gaan we jouw persoonlijke leerdoelen vaststellen en verder aanscherpen. Op deze manier kunnen we doelgericht aan de slag gaan en weten we wanneer jij ‘klaar’ bent.
 • Afhankelijk van jouw persoonlijke doelen bepalen we vervolgens hoeveel coachsessies er naar verwachting nodig zijn (een gemiddeld coaching traject ligt tussen de 6 tot 8 sessies). Tevens bestaat de mogelijkheid om naast de coachsessies ook via e-mail, online of per telefoon contact te onderhouden.
 • Een coachsessie duurt ongeveer 90 minuten per keer. Tevens bepalen we de frequentie van de coachsessies (doorgaans om de twee of drie weken). Soms is het fijn om nog wat meer tijd tussen de sessies te hebben om in de praktijk genoeg mogelijkheden te vinden om te experimenteren en te leren. Na iedere coachsessie plannen we een volgende sessie in.
 • Je krijgt concrete opdrachten mee die we de volgende keer bespreken. Na afloop van elke sessie maak je een reflectieverslag. Deze stuur je, liefst binnen 24 uur, per e-mail op.
 • Tijdens de laatste sessie evalueren we jouw coaching traject. In deze sessie bespreken we de stappen die je hebt gezet en wat je nodig hebt om vanuit autonomie jouw ontwikkeling verder door te zetten.

Praktische info Coaching:

Kosten coaching € 125,- per uur (exclusief BTW)


Stress & Burn-out coaching

Chronische stress ontstaat wanneer je onvoldoende tijd neemt om te herstellen. Door stelselmatig te weinig tijd te reserveren om uit te rusten groeit het tekort aan herstel en pleeg je onbewust roofbouw op je lichaam. Je gaat op wilskracht en maakt structureel overmatig veel cortisol aan om je energietekort te compenseren, waardoor het lichaam in een continue en overmatige vorm van stress raakt. Met als gevolg dat je steeds minder en onrustiger slaapt, steeds vermoeider wordt en je loop kans op (ernstige) ziektes en afbreuk van je systeem. Chronische stress is een sluipmoordenaar; het verloopt heel traag en ongemerkt teer je hard in op je energiereserves. Kortom; je komt in een negatieve spiraal wat kan resulteren in overspannenheid of burn-out.

Een bewezen effectieve methode voor de behandeling van burn-out en stressgerelateerde klachten is de CSR-methode. Als gecertificeerd CSR coach volgen wij deze methode.

Het CSR-coachingstraject ziet er als volgt uit:

1. Energie CheckUp

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit een online vragenlijst, 2 sessies met je coach en een psycho-fysiologische meting bij een van de biofeedbacktherapeuten van CSR Centrum. We krijgen hiermee inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

2. Stress & Burn-out coaching

Het aantal sessies na de Energie CheckUp is afhankelijk van de ernst van je klachten.

Bij lichtere stressklachten adviseren we een Stress Reductie Traject van 5 sessies. Je werkt met je coach aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.

Bij burn-out adviseren we een Stress Herstel Traject van 10 sessies. Hierbij werk je in eerste instantie aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Naast de face-to-face sessies, heb je ook online contact met je coach. Door het opnieuw invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten halverwege en bij afronding van de coaching, onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching.

De coachingssessies zullen zo veel mogelijk wandelend in de natuur plaatsvinden in omgeving Den Haag/Scheveningen of op een nader te bepalen locatie.Facilitator

Inkoopmensen heeft al diverse succesvolle inkoop teamdagen mogen georganiseerd. Variërend van heidagen tot teamdagen aan zee. Wij ontwikkelen in goed overleg met de opdrachtgever het volledige dagprogramma en wij zijn facilitator gedurende de dag. Van inkoopjaarplan tot teambuilding, van gastspreker tot BBQ; niets is ons te gek.

Als facilitator begeleiden wij de teamdag. Wij zijn leider van het proces zonder ons primair met de inhoud bezig te houden. Wij bewaken het proces en zorgen dat iedereen aan bod komt.

Een teamdag is tevens een goed moment om elkaar (nog) beter te leren kennen en een ‘wij’ gevoel te creëren. Dit kan worden gerealiseerd door een korte teambuildingoefening en/of een informele buitenactiviteit.

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken, het programma van de teamdag verder vorm te geven, en er een onvergetelijke dag van te maken!


Aanbeveling/testimonia- teamdag ‘intern stakeholdermanagement’

Branche: Bouw
Functie: Manager Procurement

‘Ieder jaar hebben wij met het inkoopteam een inkooptrainingsdag met een speciaal thema. Dit jaar stond in het teken van intern stakeholdermanagement, met de wetenschap dat een goede verbinding met de businesspartner essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de inkoopfunctie. Wij hebben hiervoor Inkoopmensen benaderd met de vraag om deze dag te organiseren. Inkoopmensen is hier direct mee aan de slag gegaan en heeft in goed overleg met ons, en in nauwe samenwerking met Inkoopplus een zeer aansprekend dagprogramma ontwikkeld.

Het ochtenddeel werd verzorgd door Leo Stoelinga van Inkoopplus. Leo heeft het theoretisch kader van intern stakeholdermanagement behandeld met veel praktijkvoorbeelden en interactie met de groep.

Het middagdeel werd verzorgd door Rob Overgaag. Rob heeft ons inzicht gegeven in de begrippen ‘Contact, Verbinden en Vertrouwen’. Hij gebruikte hiervoor praktische en inzicht gevende oefeningen die ons veel inzicht gaven in ons persoonlijk aandeel hierin, en wat we nog te leren hebben.

Wij zijn met de trainers verder in gesprek gegaan op welke wijze er een vervolg komt op deze inspirerende dag. Wij kunnen van harte aanbevelen te investeren in een dag over Intern stakeholdermanagement! Het heeft ons team nu al veel opgeleverd!

Over Inkoopmensen


Mijn naam is Rob Overgaag, geboren op 23 februari 1963 te Den Haag. Sinds 2012 ben ik eigenaar van Inkoopmensen, en ben trainer, coach en facilitator voor uiteenlopende opdrachtgevers in zowel de publieke als private sector. Tevens ben ik parttime docent minor inkoopmanagement aan de Hogeschool Rotterdam, waar ik mij met name richt op coaching, vaardigheidstrainingen en projectbegeleiding.

Daarvoor was ik 25 jaar werkzaam in uiteenlopende inkoop-, advies- en accountfuncties in zowel de publieke- als private sector.

Naast mijn inkoopscholing ben ik een gecertificeerd coach in persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen, en in de begeleiding van mensen met chronische stress en burn-out (gecertificeerd CSR coach). Ik heb een 3-jarige post HBO coaching opleiding afgerond, en aansluitend een trainersopleiding gedaan met als afstudeeronderwerp ‘Contact en Verbinden’.

Mijn passie ligt met name op het snijvlak van inkoop en mensen. Mijn overtuiging is dat een succesvolle inkoopprofessional een goede balans moet hebben tussen inkoop- en mensenkennis.

Ik ben enthousiast en gedreven, vooral als het om mensen gaat. Ik heb de gave om mensen bij elkaar te brengen, te verbinden. Mijn inlevingsvermogen is sterk ontwikkeld. Gewetensvol handelen staat bij mij hoog in het vaandel. Haarfijn voel ik aan wat goed is en wat niet, en handel daar naar.

Ik gebruik mijn kennis, ervaring en inzichten om mensen in beweging te krijgen, en verder te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Bij dit alles ben ik resultaatgericht, praktisch ingesteld en betrouwbaar. Wat tenslotte sterk helpt: ik heb een gezonde dosis humor.Contact

Rob Overgaag
M 06-23321945
E rob@inkoopmensen.nl
Postadres:
Van Diepenburchtstraat 80
2597 PW DEN HAAG

Inkoopmensen
KvK-nummer: 56769466
BTW-Identificatienummer: NL001849280B07
BTW-nr: NL161106948B01
Bank/IBAN: NL17 INGB 0007673287
BIC: INGBNL2A